O atlasu

Archeologický atlas česko-bavorské hranice Vás zavede do krajiny mnoha tváří s mnohovrstevnatou historií. Do krajiny, v níž žilo či jí procházelo mnoho známých i anonymních lidí. Do prostoru, v němž se odehrálo mnoho významných i všedních událostí. Archeologický atlas předkládá výběr významných archeologických lokalit v západních Čechách a severovýchodním Bavorsku. Představuje památky ležící podél státní hranice, od raného středověku do novověku. Upozorňuje nejen na hojně turisticky navštěvované kulturní památky, ale i lokality méně známé a mnohdy přehlížené. Atlas Vás někdy zavede dál od hlavních turistických senzací, hluboko do divoké pohraniční přírody. Na místa, která sehrála ve vývoji česko-bavorské hranice svou významnou roli či jsou dodnes zdrojem ojedinělých informací o životě a kultuře kolem ní. V atlasu jsou prezentovány různorodé lokality. Na své si přijdou zájemci o raná hradiště a pohřebiště, milovníci hradů a středověkých měst či obdivovatelé hospodářských a technických objektů či míst spjatých s vojenskou historií. Věříme, že archeologický atlas Vám bude kvalitním a zajímavým průvodcem po krásách Českého lesa a jeho podhůří. Srdečně Vám přejeme příjemné toulky a mnoho zážitků.

Lokality

Archeologický atlas česko-bavorské hranice Vás zavede do krajiny mnoha tváří s mnohovrstevnatou historií. Do krajiny, v níž žilo či jí procházelo mnoho známých i anonymních lidí. Do prostoru, v němž se odehrálo mnoho významných i všedních událostí. Archeologický atlas předkládá výběr významných archeologických lokalit v západních Čechách a severovýchodním Bavorsku. Představuje památky ležící podél státní hranice, od raného středověku do novověku. Upozorňuje nejen na hojně turisticky navštěvované kulturní památky, ale i lokality méně známé a mnohdy přehlížené. Atlas Vás někdy zavede dál od hlavních turistických senzací, hluboko do divoké pohraniční přírody. Na místa, která sehrála ve vývoji česko-bavorské hranice svou významnou roli či jsou dodnes zdrojem ojedinělých informací o životě a kultuře kolem ní. V atlasu jsou prezentovány různorodé lokality. Na své si přijdou zájemci o raná hradiště a pohřebiště, milovníci hradů a středověkých měst či obdivovatelé hospodářských a technických objektů či míst spjatých s vojenskou historií. Věříme, že archeologický atlas Vám bude kvalitním a zajímavým průvodcem po krásách Českého lesa a jeho podhůří. Srdečně Vám přejeme příjemné toulky a mnoho zážitků.

Výpis všech zkoumaných lokalit.

Mapa

O projektu

Archeologický atlas je výstupem projektu ArchaeoCentrum - Chránit a sdílet společný kulturní prostor podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.
Hlavním cílem ArchaeoCentra je trvale a rozsáhle seznamovat širokou veřejnost se společným kulturním a přírodním dědictvím v Čechách a Bavorsku. ArchaeoCentrum se zabývá výzkumem a vizualizací společného dědictví, čímž lidé z projektového území získají větší regionální identitu, která povede k uvědomělé konfrontaci se  společnými dějinami. Kromě uvedeného povedou četné plánované projektové aktivity k udržitelné podpoře přeshraničního cestovního ruchu. Návštěvníci se mohou těšit na vybudovanou ArchaeoDílnu vybavenou laboratoří, kancelářemi a výstavním prostorem, která umožnuje žákům a studentům seznámit se s metodou experimentální archeologie, případně pozorovat archeology při práci. Zároveň zde probíhají dvojjazyčné putovní výstavy. ArchaoCentrum je součástí aktuálně největšího středověkého archeoparku v Německu – Historický park Bärnau-Tachov, který od r. 2010 provozuje bavorský spolek Via Carolina e.V se sídlem v Bärnau (https://www.geschichtspark.de/cs).

Na vzniku ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko se podíleli:
Katedra archeologie, Fakulta Filozofická, Západočeská univerzita v Plzni;
Katedra historie, Fakulta Pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni;
Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta, Karlova univerzita v Praze;
Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Otto-Friedrich Universität Bamberg;
Západočeské muzeum v Plzni;
Muzeum Českého lesa v Tachově;
Via Carolina e.V.Autoři atlasu

Mgr. Petr Netolický, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Preusz, Ph.D.
Mgr. Milan Procházka
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Vařeková, Ph.D.

Spolupracovali

Mgr. Marek Bartoš
Ing. Kamil Eckhardt
Mgr. Jozef Chajbullin Koštial
Dott. ssa Klára Preusz
Viviane Diederich
Kateřina Paclíková
Sven Dietrich

Zdroje a odkazy

www.archaeocentrum.eu
www.archeologickyatlas.cz/cs
www.kar.zcu.cz
www.fpe.zcu.cz/khi
www.uprav.ff.cuni.cz
www.uni-bamberg.de/amanz
www.zcm.cz
www.muzeum.tachov.cz